VKSND tỉnh Bạc Liêu ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030

 -  16:06 15/11/2021  -  62

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-VKSTC, ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND; Quyết định số 355/QĐ-VKSTC, ngày 25/10/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về ban hành Bộ Chỉ số đánh giá ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành KSND. Ngày15/11/2021, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nêu rõ mục đích là tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung Chỉ thị số 03, Quyết định số 355/QĐ-VKSTC, ngày 25/10/2021 của Viện KSND tối cao. Nâng cao nhận thức, trình độ CNTT cho công chức Viện KSND hai cấp Đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT và chuyển đổi số theo lộ trình của ngành KSND.

Ngoài ra, còn xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số theo Bộ chỉ số ứng dụng CNTT do Viện KSND tối cao ban hành; hầu hết các hoạt động, lĩnh vực công tác được tin học hóa, ứng dụng CNTT. Đến năm 2030, hoàn thành việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo bộ chỉ số ứng dụng CNTT do Viện KSND tối cao ban hành; hoạt động của ngành KSND Bạc Liêu được liên thông, đồng bộ về số hóa với các đơn vị trong Ngành và các Sở, Ban, Ngành địa phương.

Với mục đích và mục tiêu như trên yêu cầu các đồng chí trong Ban lãnh đạo Viện; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, công chức Viện KSND hai cấp phải nêu cao vai trò, trách nhiệm và xem nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Ngành là một nội dung trọng tâm, quan trọng của quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Việc triển khai, thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phải phù hợp với chương trình, kế hoạch của Viện KSND tối cao; bám sát Bộ chỉ số ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của Ngành. Qua đó, đề các giải pháp và nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị có liên quan tổ chức đầy đủ, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được phân công. 

Trong quá trình thực hiện phải tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các Sở, Ban, Ngành địa phương về kinh phí, hạ tầng, kỹ thuật.

 

                                                                                                                                                                       Thắng Em

Tin liên quan

XEM NHIỀU

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Bạc Liêu
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 02/8/2016
Địa chỉ: Số 79, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
LƯỢT TRUY CẬP
280.048
Copyright ©2016 - 2021
Online: