VKSBL - 654

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát nhân dân Bạc Liêu dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Kết quả công tác của Ngành góp phần to lớn vào thắng lợi trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của công dân; cùng các ngành, các cấp đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

         Ngày 01/01/1997, tỉnh Bạc Liêu được tái lập, ngành Kiểm sát Bạc Liêu cũng được hình thành, khi mới thành lập với biên chế của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chỉ có 53 người trong đó cấp tỉnh 25 người, cấp huyện 28 người.

Lúc đầu gặp nhiều khó khăn về lực lượng biên chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh còn khó khăn, nhưng ngành Kiểm sát Bạc Liêu đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Ảnh: Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng (nguyên Viện trưởng VKSNDTC thay mặt Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng III cho VKSND tỉnh Bạc Liêu

 

Với chức năng, nhiệm vụ được Hiếp pháp, pháp luật ghi nhận, ngành Kiểm sát Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án; kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục, sửa chữa.

         Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2001, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng về về chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo yêu cầu của cải cách tư pháp, theo đó “...Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật...”.

          Thực hiện nhiệm vụ kiểm sát theo quy định của Hiến pháp, ngành Kiểm sát Bạc Liêu đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. VKSND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, biên chế được bổ sung thêm, trình độ nghiệp vụ, chính trị của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên từng bước được nâng lên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp được kiện toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc từng bước được trang bị tốt hơn; làm nền tảng vững chắc cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng có chất lượng và hiệu quả.

          Trong giai đoạn 2010-2015, ngành Kiểm sát Bạc Liêu đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp hàng năm và giai đoạn 2011-2016, trong đó tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”“Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”, thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số 96/2015/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội “Về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm,…”.

          Qua báo cáo 10 năm cải cách tư pháp, ngành Kiểm sát Bạc Liêu đã thụ lý kiểm sát điều tra trên 5.700 vụ 9.100 bị can, thụ lý kiểm sát giải quyết trên 5.000 vụ 8.400 bị can, truy tố trên 4.900 vụ 8.200 bị can, trong đó có nhiều vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng, trật tự an toàn xã hội được dư luận xã hội của tỉnh quan tâm; nhiều phiên tòa cải cách tư pháp theo nghị quyết, kết luận của Đảng được ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức (trên 200 phiên tòa cải cách tư pháp được tổ chức); nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp được ngành kiểm sát phát hiện, kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị đối với cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan để phòng ngừa vi phạm, tội phạm, góp phần tích cực vào công tác cải cách tư pháp ở địa phương.

          Công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp được tăng cường: Trong đó, ngành Kiểm sát đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên sâu, tinh gọn, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên trong tình hình mới, từng năm có hàng trăm lượt cán bộ, Kiểm sát viên của ngành tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác.

          Công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, Kiểm sát viên được ngành Kiểm sát nhân dân quan tâm, triển khai sâu rộng cùng với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, nêu cao tinh thần “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” mà Bác Hồ đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát.

          Tổ chức nhiều cuộc thi, tập huấn, thảo luận về các chuyên đề nghiệp vụ để nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đổi ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ và trật tự nội vụ.

          Với những biện pháp, giải pháp đó và được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, nên chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vị thế, uy tín của ngành Kiểm sát được nâng lên, được tỉnh ủy, Viện KSND tối cao đánh giá cao.

          Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2015, diễn ra ngày 07/01/2016, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu: “…Mặc dù tình hình tội phạm trong tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua có diễn biến phức tạp, số lượng vụ án mới khởi tố tăng, tính chất, phạm vi phức tạp, tình hình triển khai nhiệm vụ kinh tế còn khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt sự nổ lực rất lớn, phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đạt được những kết quả xuất sắc; … Viện kiểm sát tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện khá tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu Ngành, chỉ tiêu Quốc hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị ở địa phương, góp phần bảo đảm quyền lợi, sự công bằng của pháp luật đối với công dân,…”


Ảnh: Đ/c Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu tặng cờ thi đua xuất sắc cho VKSND tỉnh Bạc Liêu

          
   Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đánh giá: “…Công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa IX đạt được những kết quả quan trọng,…; hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật (Viện kiểm sát, Tòa án) từng bước được nâng lên, hạn chế được oan, sai…”.

          Phát biểu của đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính trung ương; nguyên Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, qua phóng sự 18 năm xây dựng và trưởng thành của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu: “…Trong những năm qua, ngành Kiểm sát Bạc Liêu đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong đó đã tập trung thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội, đó là Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 63, nổi bật là ngành Kiểm sát Bạc Liêu đã tham gia kiểm sát ngay từ đầu các vụ án hình sự đạt 100%, truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 100%,… từ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh nhà…”.

Với kết quả xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: VKSND tỉnh Bạc Liêu được tặng Huân chương lao động hạng 3, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng nhất, 01 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng nhì, 04 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng ba, 08 tập thể được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều cá nhân được tặng Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.


Ảnh: Đ/c Trần Minh Tạo, tham gia trao nhà tình nghĩa Đồng đội 

          Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới ngành Kiểm sát Bạc Liêu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Một là, tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”“Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

          Hai là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động của các cơ quan tư pháp về phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ theo Luật tổ chức Viện KSND năm 2014 để đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và yêu cầu cải cách tư pháp.

          Ba là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến hoạt động của ngành; giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ không để xảy ra oan sai, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.

          Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo thông qua rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác kiểm sát, thực hành công tố, tham gia phiên toà…., tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nghiêm chỉnh thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

          Năm là, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động, gắn với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

          Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Bạc Liêu và toàn thể công chức, người lao động ngành Kiểm sát Bạc Liêu trân trọng cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, của Ban thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các ngành, các cấp, của các cơ quan thông tin, báo chí và sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh để ngành Kiểm sát Bạc Liêu luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

 

Trần Minh Tạo

Bản tin gần đây
Đại hội công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2017-2022607
Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bạc Liêu với công tác phát triển đảng viên1,442
Đảng ủy Viện KSND tỉnh tổ chức hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 20161,282
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu thực hiện tốt công tác giúp đỡ hộ nghèo năm 20161,341
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 và đón nhận huận chương lao động hạng nhì332
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 57 năm thành lập Ngành KSND773
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 20171,247
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu kỷ niệm ngày 20/10778
Một số kinh nghiệm và giải pháp cơ bản rút ra từ công tác Thanh tra nhằm hạn chế án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng217
“Quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn - Bất cập từ thực tiễn xét xử”409
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu kháng nghị phúc thẩm bản án dân sự qua thực hiện quyền thu thập tài liệu, chứng cứ676
Viện kiểm sát kháng nghị không buộc bà " H" mẹ liệt sĩ phải nộp 28.751.000 tiền án phí1,193
Kiểm tra công tác kiểm sát năm 2018 tại Viện KSND huyện Vĩnh Lợi342
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi: Trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Lợi1,364
Viện KSND huyện Hồng Dân với các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành1,530
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu duy trì thực hiện tốt việc họp báo tuần1,416
Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu220
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu - tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự”.475
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án sơ thẩm hành chính632
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính1,260
Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh568
Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bạc Liêu quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bạc Liêu về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh1,305
Viện kiểm sát Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh728