Viện KSND cấp huyện
1. Viện KSND thành phố Bạc Liêu:
VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Lê Hồng Quân

PHÓ VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Võ Sử Em

 


Đồng chí: Trần Thị Thùy Nga
 


2. Viện KSND huyện Vĩnh Lợi:
VIỆN TRƯỞNG


Đồng chí: Liêu Tấn Danh

PHÓ VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Nguyễn Văn Thoàng


3. Viện KSND huyện Phước Long:
VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Lê Đức Lợi

PHÓ VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Nguyễn Út Em

4. Viện KSND huyện Hồng Dân:
VIỆN TRƯỞNG


Đồng chí: Nguyễn Văn Gặp

PHÓ VIỆN TRƯỞNG


Đồng chí: Phan Trung Hiếu

5. Viện KSND thị xã Giá Rai:
VIỆN TRƯỞNG


Đồng chí: Phan Trường Giang

PHÓ VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Trần Minh Khôi

6. Viện KSND huyện Đông Hải:
VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Đoàn Thanh Quang

PHÓ VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Nguyễn Trung Thai


7. Viện KSND huyện Hòa Bình:
VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Nguyễn Hoàng Minh

PHÓ VIỆN TRƯỞNGĐồng chí: Trần Hồng Thái

2,087