Phòng nghiệp vụ

1. Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm(tên gọi tắt là Văn phòng):


CHÁNH VĂN PHÒNG

Đồng chí: Nguyễn Đức TuấnPHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


 

Đồng chí: Võ Quốc Trường2.Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự ( tên gọi tắt là Phòng 1):


TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Trương Thị Tâm

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Trần Ngọc Lin


3. Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự ( tên gọi tắt là Phòng 7):


TRƯỞNG PHÒNGĐồng chí: Hồ Oai Nghiêm


PHÓ TRƯỞNG PHÒNGĐồng chí: Triệu Ngọc Nhi


4. Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ( tên gọi tắt là Phòng 8):


TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Lâm Văn Thành


5. Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình ( tên gọi tắt là Phòng 9):


TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Phạm Văn Thân

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Huỳnh Diễm Lệ


6. Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ( tên gọi tắt là Phòng 10):


QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Hà Văn Tưởng


7. Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự ( tên gọi tắt là Phòng 11):

TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Trần Nam Khởi


8. Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố, thanh tra ( tên gọi tắt là Phòng 12):


TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Lê Hoàng Vốn


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Lê Văn Trường

1,889