Danh sách thông báo
STT Tiêu đề
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 63
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 63
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 988
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 383
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,085
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,503
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 802
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 791
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 783
Tài liệu họp báo quý III/2016 779
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 794
Thông báo xem nhiều
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 20161,503
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 20171,085
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017988
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy802
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016794
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy"791
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016)783
Tài liệu họp báo quý III/2016779
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017383
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ63