Danh sách thông báo
STT Tiêu đề
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 69
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 43
Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ 71
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 121
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 105
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 1,047
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 393
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,130
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,530
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 806
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 793
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 785
Tài liệu họp báo quý III/2016 781
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 798
Thông báo xem nhiều
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 20161,530
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 20171,130
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 20171,047
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy806
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016798
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy"793
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016)785
Tài liệu họp báo quý III/2016781
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017393
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ121