Danh sách thông báo
STT Tiêu đề
Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ 48
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 102
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 80
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 1,032
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 390
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,118
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,517
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 804
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 793
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 784
Tài liệu họp báo quý III/2016 780
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 796
Thông báo xem nhiều
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 20161,517
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 20171,118
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 20171,032
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy804
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016796
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy"793
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016)784
Tài liệu họp báo quý III/2016780
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017390
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ102