Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ

09:17 17/04/2019 - 44

STT Tiêu đề
Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ 44
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 95
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 79
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 1,026
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 390
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,113
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,516
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 804
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 791
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 784
Tài liệu họp báo quý III/2016 780
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 796