Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

08:55 20/08/2019 - 126

STT Tiêu đề
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 126
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 78
Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ 86
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 137
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 129
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 1,063
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 396
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,140
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,555
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 808
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 799
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 787
Tài liệu họp báo quý III/2016 785
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 806