Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

08:55 20/08/2019 - 37

STT Tiêu đề
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 37
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 25
Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ 63
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 112
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 88
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 1,045
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 392
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,127
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,521
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 805
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 793
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 785
Tài liệu họp báo quý III/2016 781
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 796