STT Tiêu đề
Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ 34
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 87
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 75
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 1,014
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 388
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,106
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,513
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 804
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 791
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 784
Tài liệu họp báo quý III/2016 780
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 795