STT Tiêu đề
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 115
Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 68
Thông báo về việc tuyển nhân viên tạp vụ 78
Thông báo về việc tuyển nhân viên bảo vệ 131
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng 119
Kết quả điểm xét tuyển công chức năm 2017 1,057
Thông báo triệu tập thí sinh dự sơ tuyển công chức năm 2017 396
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017 1,137
Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2016 1,547
Tài liệu Hội nghị nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT, KSĐT án ma túy 807
Công văn triệu tập hội nghị trực tuyến "Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác THQCT & KSĐT án ma túy" 797
Công văn triệu tập; tài liệu hội nghị trực tuyến giải quyết đơn yêu cầu bồi thường (Hội nghị ngày 14/9/2016) 786
Tài liệu họp báo quý III/2016 782
Công văn tổ chức họp báo trực tuyến quý III/2016 800