Văn bản chỉ đạo điều hành
STT Số VB Tên văn bản
01/CT-VKSTC Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 223
Văn bản xem nhiều
02
Hướng dẫn biểu mẫu thống kê tháng mới (năm 2014)848
01/CT-VKSTC
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019223
37
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 201969
40
Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 201966
39
Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 201962
38
Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 201956