Văn bản chỉ đạo điều hành
STT Số VB Tên văn bản
01/CT-VKSTC Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 270
Văn bản xem nhiều
02
Hướng dẫn biểu mẫu thống kê tháng mới (năm 2014)855
01/CT-VKSTC
Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019270
40
Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 201997
37
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 201987
39
Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 201980
38
Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 201969