BẢN TIN / NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

“Quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn - Bất cập từ thực tiễn xét xử”

 -  09:22 17/01/2019  -  1.755

Quyền nuôi con chung là một quan hệ phát sinh từ tranh chấp hôn nhân gia đình. Về mặt lý luận, ngay sau khi bản án giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình có hiệu lực pháp luật thì người không trực tiếp nuôi con theo quyết định của bản án có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết để thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Tại khoản 2 Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

 “2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Như vậy, khi có yêu cầu của đương sự Tòa án sẽ thụ lý vụ án và đối chiếu với quy định trên để chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện. Tuy nhiên trong thực tiễn xét xử lại gặp phải vấn đề vướng mắc khi người “đang trực tiếp nuôi con” lại có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Người “đang trực tiếp nuôi con” trong trường hợp này không phải là người được bản án có hiệu lực pháp luật tuyên giao quyền nuôi con mà là người đang trực tiếp nuôi dưỡng đứa bé trên thực tế. Vấn đề đặt ra khi người đang nuôi con trên thực tế lại khởi kiện để yêu cầu Tòa án công nhận quyền nuôi con về mặt pháp lý. Như vậy, người đang trực tiếp nuôi con trên thực tế có được quyền khởi kiện để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con hay không?

Trong thực tiễn xét xử đã xảy ra trường hợp trên, vụ án cụ thể giữa nguyên đơn là anh Hồ Văn T và bị  đơn chị Nguyễn Thị A. Năm 2017, bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh B giải quyết cho anh T và chị A ly hôn, giao con chung của anh chị là cháu Hồ Hoàng K (tại thời điểm này cháu K chưa đủ 36 tháng tuổi) cho chị A trược tiếp nuôi dưỡng. Sau khi bản án trên có hiệu lực chị A đã nhiều lần yêu cầu thi hành án nhưng anh T vẫn không chấp hành quyết định của bản án phúc thẩm, không giao cháu K cho chị A. Đồng thời, anh T khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Đ yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con để anh được trực tiếp nuôi cháu K. Tòa án nhân dân huyện Đ đã thụ lý và giải quyết bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh T. Anh T kháng cáo bản án sơ thẩm trên nên vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh B thụ lý và giải quyết theo thủ tục phúc thẩm và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đ.

Trong khi đó, tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 311 bộ luật tố tụng dân sự hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đ và đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn không có quyền khởi kiện.

Như vậy, vụ án trên đang có hai quan điểm giải quyết trái chiều giữa hai cơ quan tiến hành tố tụng.

Quan điểm thứ nhất, anh T có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con vì về mặt pháp lý anh không được Tòa án giao quyền trực tiếp nuôi con. Do đó, khi bản án phúc thẩm tuyên giao con chung của anh chị cho chị A trực tiếp nuôi dưỡng thì quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của anh phát sinh, không phụ thuộc vào việc anh T đã thi hành việc giao con cho chị A hay chưa. Hiểu một cách khác anh T là “người đang trực tiếp nuôi con trên thực tế” muốn được Tòa án công nhận quyền nuôi con của anh trên mặt pháp lý. Mặc khác, các quy định của pháp luật hiện hành cũng không hạn chế quyền khởi kiện của đương sự trong trường hợp này. Như vậy, Tòa án có thẩm quyền phải thụ lý và giải quyết vụ án khi đương sự có yêu cầu.

Quan điểm thứ hai, anh T không có quyền khởi kiện do chưa thực hiện việc giao cháu K cho chị A theo quyết định của bản án phúc thẩm, đồng thời anh T là người đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu K. Vì vậy, anh T không có quyền khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con vì quyền được nuôi con của anh chưa bị ảnh hưởng và trên thực tế anh đang thực hiện quyền này của mình.

 Đối với hai quan điểm trên người viết đồng tình quan điểm thứ hai. Bởi lẽ, cá nhân chỉ có quyền khởi kiện khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm. Trong vụ án trên quyền khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của anh T chưa phát sinh do anh T đang là người trực tiếp nuôi con. Nếu Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện và giao con chung cho anh T trực tiếp nuôi dưỡng thì sẽ xảy ra trường hợp một vấn đề nhưng cùng có đến hai bản án khác nhau điều chỉnh. Như vậy, đương sự sẽ thi hành bản án nào trong khi cả hai bản án đều đang có hiệu lực pháp luật? Bản án sau có phủ nhận quyết định của bản án trước hay không? Mặc khác, anh T chưa thi hành quyết định của bản án đang có hiệu lực pháp luật, việc khởi kiện như trên là một biện pháp để kéo dài, gây cản trở việc thi hành bản án, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khác. Theo người viết trong trường hợp này Tòa án phải trả đơn khởi kiện của đương sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự hoặc đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự nếu đã thụ lý vụ án./.

 

 

Phạm Văn Thân