BẢN TIN / VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Kiểm tra công tác kiểm sát năm 2018 tại Viện KSND huyện Vĩnh Lợi

 -  15:13 20/09/2018  -  1.419

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH - VKS ngày 31/7/2018 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu. Ngày 18/9/2018, Đoàn kiểm tra Viện KSND tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Trần Minh Tạo, Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi.

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Viện KSND huyện Vĩnh Lợi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch số 14/KH-VKS ngày 12/01/2018 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu về công tác kiểm sát năm 2018 và kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu tại hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018.

 

Đồng chí Phan Trường Giang- Viện trưởng Viện KSND huyện Vĩnh Lợi

báo cáo kết quả công tác của đơn vị.

 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan nội dung kiểm tra của từng khâu công tác mà đơn vị đã thực hiện từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/8/2018.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra kết luận: Việc triển khai quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành luôn được đơn vị quan tâm thực hiện tốt. Đơn vị quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương. Nội bộ đoàn kết thống nhất. Quá trình thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 luôn bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện KSND tối cao, kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh, chương trình công tác của các phòng nghiệp vụ. Qua đó, các khâu công tác cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu Viện KSND huyện Vĩnh Lợi khắc phục để hoàn thành kết hoạch công tác kiểm sát năm 2018.

Thay mặt tập thể đơn vị, đồng chí Phan Trường Giang Viện trưởng Viện KSND huyện Vĩnh Lợi nghiêm túc tiếp thu những ý kiến mà Đoàn kiểm tra đã kết luận. Tập thể đơn vị sẽ cố gắng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, để hoàn thành tốt công tác kiểm sát trong năm 2018./.

 

Phan Thanh Toàn